Certyfikaty i badania

Informujemy, że nasze wyroby przeszły badania i są zgodne z obowiązującą europejską dyrektywą 2014/53/UE (RED):

1) telefony stacjonarne
Zgodność z postanowieniami zawartymi w powyższej dyrektywie europejskiej potwierdzona została badaniami wykonanymi według następujących norm:

 • PN-EN 60950-1:2007 /A1:2011/A11:2009/A12:2011
 • PN-EN 50581:2013-03
 • PN-EN 50564:2011
 • PN-EN 50561-1:2013-12
 • PN-EN 55022:2011/AC:2011
 • PN-EN 55024:2011
 • PN-EN 61000-4-2:2011
 • PN-EN 61000-4-3:2007
 • PN-EN 61000-4-4:2013-05
 • PN-EN 61000-4-5:2014-10
 • PN-EN 61000-4-6:2014-04
 • PN-EN 61000-4-8:2010

2) radioodbiorniki
Zgodność z postanowieniami zawartymi w powyższej dyrektywie europejskiej potwierdzona została badaniami wykonanymi według następujących norm:

 • PN-EN 60065:2015-08
 • PN-EN 55013:2013-09/A1:2016-05
 • PN-EN 55020:2012
 • PN-EN 61000-3-2:2014-10
 • PN-EN 61000-3-3:2013-10
 • PN-EN 61000-4-2:2011
 • PN-EN 61000-4-4:2013-05
 • PN-EN 61000-4-6:2014-04
 • PN-EN 61000-4-8:2010
 • PN-EN 62087:2012
 • PN-EN 62311:2010
 • PN-EN 50564:2011

Dostosowanie naszych urządzeń do wymogów zawartych w wymienionych dokumentach daje nam prawo oznaczania tych urządzeń znakiem CE i stosowania w sieciach telefonicznych PSTN na terenie Polski i Unii Europejskiej.